English Version

Zaproszenie od Marszałka Piotra Całbeckiego

Szanowni Państwo!

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości – święto, które w naszym regionie, na Kujawach i Pomorzu, od czterech lat staramy się spędzać publicznie i  radośnie, całymi rodzinami uczestnicząc nie tylko w patriotycznych uroczystościach, ale też w dorocznych piknikach i wspólnie z bliskimi zasiadając do uroczyście nakrytego stołu.

Powoli, ale systematycznie, dorabiamy się też własnej, smakowitej tradycji związanej z tym najważniejszym narodowym świętem. Wybraliśmy gęś, bo po pierwsze dobrze zakorzeniona w kuchni staropolskiej, a poza tym znakomita w smaku i dobrze nadaje się do wspólnego, rodzinnego przygotowywania świątecznego posiłku. Warto też pamiętać, że to właśnie nasz region słynie z najlepszych pod względem smaku i właściwości odżywczych gatunków gęsi, w tym przede wszystkim białej kołudzkiej. Dzięki zakorzenionym w naszej kulturze kulinariom obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości nie tylko uroczyście, ale też radośnie i ciepło, rodzinnie i domowo.

Życząc Państwu szczęśliwego, dobrze spędzonego Narodowego Święta Niepodległości, zapraszam jednocześnie do udziału w naszej dorocznej kampanii „ Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”. W tym roku, ze względu na honorowy patronat małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej, ma ona wymiar szczególny i sporo akcentów ogólnopolskich.   

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina

 

Pobierz list w formacie PDF  →

 


 

Ladies and Gentlemen!

The National Independence Day is drawing near. In our region, Cuiavia and Pomerania, we try to celebrate it publicly and cheerfully, with whole families participating not only in patriotic ceremonies, but also in the annual picnics, sitting at the festive tables together with their close ones.

Slowly, yet systematically, we develop our own delicious tradition connected with this most important national holiday. We have chosen the goose since it is deeply rooted in the old Polish cuisine and, furthermore, it tastes excellent and is perfectly suitable for the preparation of a family festive dinner. It is also worth remembering that it is our region which is famous for the best tasting and nutrient-rich breeds of geese, including, first of all, the White Kołuda goose. Thanks to the cuisine rooted in our culture, we can celebrate the National Independence Day not only solemnly, but also joyfully and warmly, with our families in a domestic atmosphere.   

Wishing you a happy, well-spent Independence Day, I would like to invite you to take part in our annual campaign ‘Goose meat for Saint Martin’s day’. This year, in view of the honourable patronage of  the spouse of the president of the Republic of Poland, Mrs. Anna Komorowska, it has a special character with the presence of many Polish nationwide elements. 

Piotr Całbecki
Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina

Zobacz więcej »

 

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach III schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Jesteś w pełnej wersji serwisu www.czasnagesine.pl. [ Mobilna wersja czasnagesine.pl → ]