English Version

„KUJAWSKO-POMORSKA GĘSI­NA NA ŚW. MARCINA”

Ogólnopolska akcja „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem akcji jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Akcja trwa od 26 października do 15 grudnia 2012 roku. Jest kontynuacją podobnej promocji organizowanej w latach ubiegłych, która spotkała się z nadspodziewanie wysokim zainteresowaniem mediów, restauratorów, hodowców gęsi oraz zwyczajnych Polaków.

Województwo kujawsko-pomorskie nieprzypadkowo promuje się akcją „Najlepsza gęsina na św. Marcina”. To właśnie tutaj, w Kołudzie Wielkiej, znajduje się czołowa polska placówka badawczo-hodowlana, która w wyniku 45 lat pracy osiągnęła wzorcowy genotyp Gęsi Białej Kołudzkiej®, stając się jedyną taką fermą na świecie.

Akcja po raz kolejny spotyka się z życzliwym wsparciem władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, ale właściwy jej ton nadaje marszałek województwa Pan Piotr Całbecki.

Jednym z celów akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” jest przywracanie tradycji rodzinnego obia­du z okazji Narodowego Święta Nie­podległości oraz innych świąt, które mogą zgromadzić przy wspólnym sto­le całą rodzinę. Gęś, potrawy z gęsiny mogą stać się nowym, kulinarnym spo­iwem rodzinnego świętowania.

Artur Moroz, szef kuchni restauracji Bulaj w Sopocie, koordynator akcji wraz z dr hab. Jarosławem Dumanowskim, prof. UMK, badaczem najstarszych polskich książek kucharskich, przygotowali menu degustacyjne złożone ze starych przepi­sów z regionalnych książek ku­charskich, znalazły się w nim m.in. dróbki gęsie (czyli podroby) z bru­kwią i sosem grzybowym (przepis z 1937 roku). Dania będzie można spróbować podczas warsztatów i degustacji.

Gęsina w tym roku będzie dostępna na telefon - uruchomiona zostanie infolinia, która będzie działała do 15 grudnia. Określone będą trzy miejsca reali­zacji zamówień: Przysiek (10 XI), Byd­goszcz (10 XI) oraz Warszawa – Hala Mirowska (listopad – kilka terminów).

W ramach akcji od 10 listopada ponad 100 restauracji w całej Polsce będzie serwować gęsinę w różnej postaci. Lista restauracji dostępna jest na stronie czasnagesine.pl. W restauracjach będzie można realizować vouchery o wartości 100 zł, które można będzie wygrywać w organizowanych podczas imprez i w Internecie konkursach.

Gęś trafi do Sejmu RP, gdzie w dniu 8 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa poświęcone gęsinie, a każdy poseł otrzyma drukowaną informację na temat akcji oraz zachętę do świętowania Narodowego Święta Nie­podległości w gronie rodzinnym podczas uroczy­stego posiłku z gęsiną jako głównym daniem. W tym dniu odbędzie się Sejmie konferencja prasowa połączona z degustacją, a w restauracji sejmowej „Haweł­ka” w karcie menu pojawią się co najmniej dwie potrawy z gęsiny.

W ramach akcji odbędzie się m.in. Kujawsko - Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku pod Toruniem (10 – 11 XI 2012 r.), .), impreza połączona z kiermaszem produktów z gęsiny, warsztatami i pokazami. „Gęś nie(p)odległa” to dyskusja panelowa połą­czona z warsztatami i degustacją gęsiny, która odbędzie się 15 listopada o godz. 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Moderatorem będzie dr hab. Jarosław Dumanowski. W dyskusji wezmą udział: Marek Szczygielski, dyrektor Woje­wódzkiego Inspektoratu Jakości Han­dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, współorganizator Festiwalu Smaku w Grucznie, propagator żywności tra­dycyjnej i regionalnej oraz Zbigniew Krzywański, gitarzysta le­gendarnego zespołu „Republika”, praw­dopodobnie najlepszy kucharz wśród muzyków i najlepszy muzyk wśród ku­charzy. Za pokaz kulinarny i degustacje odpowiadać będą kucharze: Artur Moroz, szef kuchni restauracji „Bulaj” w Sopocie, koordynator akcji oraz Maciej Nowicki, który pracował jako kucharz w londyńskich restauracjach, był sze­fem kuchni między innymi restauracji „Carska” w Białowieży i w La Sympa­tic w Saint Brieuc, we Francji.

Nowością podczas tegorocznej akcji są „Złote Półgęski”, nagrody przyznawane pod patronatem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszych polskich produktów z gęsiny. Wręczenie nagród będzie miało miejsce 15 grudnia podczas Adwentowego Jarmarku w Przy­sieku, w hotelu Daglezja. Wy­darzenie to będzie jednocześnie podsumowaniem tegorocznej akcji promocyjnej.

Już czas na gęsinę!

Zobacz więcej »

 

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach III schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Jesteś w pełnej wersji serwisu www.czasnagesine.pl. [ Mobilna wersja czasnagesine.pl → ]