English Version

Konkurs

1. Akcja Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina jest organizowana po raz:

Podpowiedź →

2. Półgęski to:

Podpowiedź →

3. Confitowanie gęsiny to

Podpowiedź →

Każdy kto prawidłowo odpowie na powyższe pytania i prześle swoje dane adresowe, weźmie udział w losowaniu 30 Voucherów "Czas na gęsinę" wartości 100 PLN na kolację gęsinową w wybranej przez siebie restauracji, których lista znajduje się na stronie:
http://czasnagesine.pl/restauracje
Konkurs trwał do 22 listopada 2012 r.
Listy zwycięzców podajemy w naszym dziale aktualności →

 

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach III schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Jesteś w pełnej wersji serwisu www.czasnagesine.pl. [ Mobilna wersja czasnagesine.pl → ]